RegulaminWarunki ogólne

1. Właścicielem witryny laPulga.pl oraz sklepu internetowego jest firma APN service zwana w dalszej części umowy APN service

2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę laPulga.pl


Dane osobowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez firmę APN service oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.

2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Pobieranie powyższych danych jest konieczne w celu wywiązania się z zamówień Kupujących

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie właściciel sklepu internetowego.


Realizacja zamówień

1. Ceny podane w sklepie internetowym to ceny brutto (ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%) wyrażone w zł

2. Warunkiem realizacji zakupu jest akceptacja regulaminu i prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, który jest zamieszczony na stronach sklepu internetowego.

3. laPulga.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli wzbudza ono wątpliwoœci np. jeśli zamówienie zostało wykonane z błêdnymi opcjami realizacyjnymi. W takim przypadku laPulga będzie kontaktować się z Kupującym w celu korekty zamówienia.

4. Jeżeli Kupujący nie zapłaci za zamówienie w przeciągu 7 dni roboczych, to zamówienie nie będzie realizowane.

5. Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

6. Kupujący ma możliwość anulowania zamówienia pod warunkiem braku rozpoczęcia jego realizacji – anulowanie odbyć się musi poprzez kontakt z laPulga.pl (poprzez wiadomość e-mail) i zatwierdzenie anulowania przez laPulga.pl.

7. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu wpłynięcia na konto właściciela sklepu internetowego należności za złożone zamówienie.
Czas realizacji zamówienia od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie:
do 5 dni roboczych - Fototapety, Plakaty, Naklejki, Banery
do 7 dni roboczych - Obrazy, Plexi, Aluminium, PCV, Drzewo, Szkło, Fotorolety

8. Realizacja zamówienia polega na wykonaniu produktu dla klienta wg formularza zamówienia, podanych przez niego wymiarach oraz wybranych opcjach. Realizacja obejmuje wydruk wybranego zdjęcia na wybranym przez klienta materiale, pakowanie oraz wysyłkę.

9. Wykonany produkt zostanie dostarczony Kupującemu pod wskazany w formularzu zamówienia adres przez firmę kurierską. Koszt przesyłki to:
25 zł - wszystkie fototapety, naklejki, plakaty oraz obrazy canvas, plexi, szkło, drzewo, aluminiu, pcv gdzie dłuższy bok nie jest większy niż 100cm
120 zł - obrazy canvas, plexi, szkło, drzewo, aluminiu, pcv gdzie krótszy boj jest większy niż 100cm 29 zł
Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionych produktów pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia warunków.

10. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 7 dni (poprzez wpłatę na konto wartości zamówienia lub potwierdzenia telefonicznego) będą anulowane.

11. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. laPulga.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

13. Zapłata za towar uiszczana jest przedpłatą na konto bankowe laPulga.pl, lub poprzes płatności Online.

14. KUPUJĄCY MA OBOWIĄZEK DO SPRAWDZENIA ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI W OBECNOŚCI KURIERA W CELU SPRAWDZENIA CZY NIE NASTĄPIŁO USZKODZENIE TOWARU W TRAKCIE DOSTAWY.


Gwarancje i reklamacje


1. Towar sprzedawany w sklepie internetowym jest objęty 12-miesięczną gwarancją APN service

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie otworzenia paczki w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia będzie spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.

3. Reklamacje przesyłek kurierskich zgodnie z regulaminem firmy są składane przez nadawcę, czyli firmę APN service

4. W momencie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas dostawy przez firmę kurierską, które wpłynęło na stan paczki, należy złożyć reklamacje bezpośrednio u kuriera spisując odpowiedni protokół uszkodzeń. Kopię protokołu należy dostarczyć do właściciela Sklepu.

5. W przypadku ewentualnych innych reklamacji należy kontaktować się z laPulga. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu na adres firmy podany w § 1 pkt. 1 wraz z dowodem zakupu.

6. W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega naprawie, wymianie lub zwrotowi pieniędzy na wskazane przez Kupującego konto bankowe - w przeciągu maksymalnie 7 dni roboczych od uznania reklamacji . Dodatkowo, laPulga.pl indywidualnie rozważy zwrot Kupującemu kosztów dostarczenia towaru – szczególnie w wyniku ewentualnych błędów ze strony laPulga.pl.

7. Towar, którego zwrot, reklamacja bądź wymiana nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Kupującego.


Uwagi

Kolory zdjęcia na stronie laPulga.pl mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych kolorów wydruku. Różnice te mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora.